European Press Academic Publishing
close

Buy your book

image image image

Ilkka Saarilahti


Euroopan Unionin Taloushallintojärjestelmän Joustavuus
Finanssihallinnollisia tutkimuksia joustavuuden eri muodoista ja kehityksestä vuosina 1968-2009


492 pagine, ISBN 9788883980756

Tässä artikkeliväitöskirjassa (jäljempänä 'tutkimus') tarkastellaan finances publiques communautaires - koulukunnan mukaista teoreettista viitekehystä ja lähestymistapaa noudattaen minkälaisia joustavuusmenettelyjä Euroopan yhteisöjen (EY) ja Euroopan unionin (EU) yleiseen talousarvioon sekä rahoitusnäkymiin ja -kehykseen on sisältynyt, miten menettelyt ja niiden käyttö ovat kehittyneet unionin talousarviokäytännöissä sekä minkälaisia muutos- ja uudistushaluja sekä rajoitteita ne ovat kohdanneet vuosina 1968-2009
  • 80.00 €

Qty
Tags: Law , History